بشقاب سفالی با طرح آسمان

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.